On 21st January, f3, SICEC and Chalmers co-arranged the full-day seminar Fossil free fuels: Markets and measures in Gothenburg. The three sessions attracted approximately 130 participants from universities, research institutes and industry all over Sweden.

Some of the presentations are now available below (click on the title), as well as a list of (registered) participants.

f3, SICEC and Chalmers wish to thank all speakers, moderators and participants for an interesting day!

Session 1: Markets for fossil free fuels – technology and market conditions

Tailor-made business models for tailor-made fuelsMichael Boot, Eindhoven UniversityRecent combustion technology developments for renewable transportation fuelsMartin Tunér, Competence Center Combustion Processes, KCFP, Lund UniversityMethanol for maritime transportPer Stefenson, Marine Standards Advisor, Stena Rederi ABRenewable fuels for aviationMaria Gelin, Environmental Director, Swedavia

Session 2: Policy and renewable transportation fuels for global sustainability

Swedish policy for renewable transportations fuels – current statusPer Erlandsson, LantmännenSocial and Socioeconomic impacts from transportation fuelElisabeth Ekener-Petersen, KTHFood or fuel – competition and synergiesMartin Persson, ChalmersPolicies for biorefinery developmentHand Hellsmark and Johanna Mossberg, SP Technical Research Institute of SwedenRegional and local authorities as driving forces for renewable fuelsJenny Palm, Linköping University, and Jamil Khan, Lund University

Session 3: Research and innovation – the international perspective

BioInnovation – A national platform for international collaborationNiklas Berglin, Innventia

List of participants

Andra inlägg

22 ansökningar i senaste utlysningen

22 ansökningar och ett samlat sökt belopp på ca 30 miljoner kronor. Det är resultatet av den tredje utlysningen i…

Läs mer »

Nyheter | 2020-03-04

f3-faktablad om förändrad markanvändning publicerat

I många biodrivmedelssammanhang diskuteras påverkan på mark eftersom sättet marken används på får olika effekter, direkt och indirekt. Att uppta…

Läs mer »

Nyheter | 2019-12-10

Karriärforum och studiebesök hos Volvo Trucks inledde konferens

I anslutning till konferensen ”Building a sustainable European biofuel industry” den 5-6 november anordnades ett par andra aktiviteter som deltagarna…

Läs mer »

Nyheter | 2019-11-14

Event samlade nyfikna på FoU för gas

Den 30 september deltog f3:s föreståndare Ingrid Nohlgren i eventet ”FoU-dag i gasens tecken”, som anordnades i Göteborg av Energigas…

Läs mer »

Nyheter | 2019-10-09

Se alla nyheter »