On 21st January, f3, SICEC and Chalmers co-arranged the full-day seminar Fossil free fuels: Markets and measures in Gothenburg. The three sessions attracted approximately 130 participants from universities, research institutes and industry all over Sweden.

Some of the presentations are now available below (click on the title), as well as a list of (registered) participants.

f3, SICEC and Chalmers wish to thank all speakers, moderators and participants for an interesting day!

Session 1: Markets for fossil free fuels – technology and market conditions

Tailor-made business models for tailor-made fuelsMichael Boot, Eindhoven UniversityRecent combustion technology developments for renewable transportation fuelsMartin Tunér, Competence Center Combustion Processes, KCFP, Lund UniversityMethanol for maritime transportPer Stefenson, Marine Standards Advisor, Stena Rederi ABRenewable fuels for aviationMaria Gelin, Environmental Director, Swedavia

Session 2: Policy and renewable transportation fuels for global sustainability

Swedish policy for renewable transportations fuels – current statusPer Erlandsson, LantmännenSocial and Socioeconomic impacts from transportation fuelElisabeth Ekener-Petersen, KTHFood or fuel – competition and synergiesMartin Persson, ChalmersPolicies for biorefinery developmentHand Hellsmark and Johanna Mossberg, SP Technical Research Institute of SwedenRegional and local authorities as driving forces for renewable fuelsJenny Palm, Linköping University, and Jamil Khan, Lund University

Session 3: Research and innovation – the international perspective

BioInnovation – A national platform for international collaborationNiklas Berglin, Innventia

List of participants

Andra inlägg

Visualiseringar för ökad förståelse för transportomställningen

Vad är den centrala okunskapen när det gäller omställningen av transportsektorn till fossilfrihet? Vad känner politiker och allmänhet generellt inte…

Läs mer »

Nyheter | 2019-05-15

Aktörer längs värdekedjan för biogas intervjuade om utvecklingshinder

I Sverige har biogas använts som drivmedel i över 20 år och teknologin för produktion, distribution och användning är kommersiellt…

Läs mer »

Nyheter | 2019-03-05

Biodrivmedelssystemets effekter på sysselsättningen i relaterade branscher behandlas i ny rapport

Vilka samhällsekonomiska effekter har biodrivmedelsproduktionssystem? Hur mäts värden som inte enbart och direkt har att göra med koldioxidreduktioner?Samverkansprogramprojektet Miljömässiga och…

Läs mer »

Nyheter | 2019-03-01

Framåtblickande och engagerade innehåll på årets programkonferens

Den 22 november höll samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system sin årliga programkonferens. Samverkansprogrammet strävar efter att länka samman forskning och…

Läs mer »

Nyheter | 2018-11-23

Se alla nyheter »