En ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel ger Sverige ökad tillväxt och fler gröna jobb, stärkt konkurrenskraft och ökad energisäkerhet. Dessa stora mervärden med biodrivmedel bör lyftas fram lika mycket som klimatvinster och eftersträvade miljömål.

Det visar den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst och f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel, som fördjupat sig i sambanden mellan ökad inhemsk biodrivmedelsproduktion och stärkt social, ekonomisk och nationell hållbarhet. Den kunskap som man tagit fram vilar på underlag från forskningen och myndigheter och har resulterat i en rapport, en film och en faktasammanställning.

Idag publiceras ett gemensamt pressmeddelande med det genomgripande budskapet att ökad inhemsk biodrivmedelsproduktion för med sig effekter som gynnar samhället som helhet.

Så här uttalar sig organisationerna:

– Idag går vi miste om stora möjligheter till ökad tillväxt och stärkt nationell trygghet. Lyfter vi blicken är det uppenbart vilka goda samhällseffekter vi kan få av att öka den inhemska produktionen av förnybara drivmedel, säger Beatrice Torgnyson Klemme, VD på BioDriv Öst.

– Användning av inhemska resurser för biodrivmedel som både produceras och används i Sverige ger oss större rådighet över produktionen och kan därmed stärka vår energisäkerhet. I en orolig omvärld kan det vara mycket värt, och det kan förbereda oss på framtida förändringar på marknaden för biodrivmedel och biodrivmedelsråvaror som Sverige historiskt importerat mycket av, säger Ingrid Nohlgren, föreståndare för f3.

Här kan du läsa pressmeddelandet i sin helhet.

Andra inlägg

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Läs mer »

Nyheter | 2023-08-28

Satsningar på biodrivmedel försvåras av politisk osäkerhet

Industrins planer, beslut och investeringsvilja om en utökad biodrivmedelsproduktion påverkas i hög grad av hur säker man är på att…

Läs mer »

Nyheter | 2023-10-12

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Läs mer »

Nyheter | 2023-11-16

f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning. I det senaste avsnittet medverkade f3:s…

Läs mer »

Nyheter | 2024-04-02

Se alla nyheter »