En ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel ger Sverige ökad tillväxt och fler gröna jobb, stärkt konkurrenskraft och ökad energisäkerhet. Dessa stora mervärden med biodrivmedel bör lyftas fram lika mycket som klimatvinster och eftersträvade miljömål.

Det visar den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst och f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel, som fördjupat sig i sambanden mellan ökad inhemsk biodrivmedelsproduktion och stärkt social, ekonomisk och nationell hållbarhet. Den kunskap som man tagit fram vilar på underlag från forskningen och myndigheter och har resulterat i en rapport, en film och en faktasammanställning.

Idag publiceras ett gemensamt pressmeddelande med det genomgripande budskapet att ökad inhemsk biodrivmedelsproduktion för med sig effekter som gynnar samhället som helhet.

Så här uttalar sig organisationerna:

– Idag går vi miste om stora möjligheter till ökad tillväxt och stärkt nationell trygghet. Lyfter vi blicken är det uppenbart vilka goda samhällseffekter vi kan få av att öka den inhemska produktionen av förnybara drivmedel, säger Beatrice Torgnyson Klemme, VD på BioDriv Öst.

– Användning av inhemska resurser för biodrivmedel som både produceras och används i Sverige ger oss större rådighet över produktionen och kan därmed stärka vår energisäkerhet. I en orolig omvärld kan det vara mycket värt, och det kan förbereda oss på framtida förändringar på marknaden för biodrivmedel och biodrivmedelsråvaror som Sverige historiskt importerat mycket av, säger Ingrid Nohlgren, föreståndare för f3.

Här kan du läsa pressmeddelandet i sin helhet.

Andra inlägg

Ambitionerna för reduktionsplikten får inte sänkas

Reduktionspliktens framtid har sedan valet i september varit ett hett politiskt diskussionsämne. Regeringspartierna och SD vill alla sänka reduktionsplikten, men…

Läs mer »

Nyheter | 2023-04-26

Satsningar på biodrivmedel försvåras av politisk osäkerhet

Industrins planer, beslut och investeringsvilja om en utökad biodrivmedelsproduktion påverkas i hög grad av hur säker man är på att…

Läs mer »

Nyheter | 2023-10-12

f3 publicerar fakta om reduktionsplikten

De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd. Den 29 november 2023 ska riksdagen rösta om huruvida reduktionspliktens…

Läs mer »

Nyheter | 2023-11-27

Här är prislistan för växthusgasreduktion med olika förnybara drivmedel

Sedan den svenska reduktionsplikten infördes 2018 för att reducera transportsektorns utsläpp av växthusgaser har den ställt successivt hårdare krav på…

Läs mer »

Nyheter | 2023-12-18

Se alla nyheter »