Heldagskonferens i Stockholm av Dagens Industri med partners. Möjlighet att delta digitalt.

Eventdetaljer

Start: 2023-05-30, 09:00

Slut: 2023-05-30, 16:00

Plats: Stockholm och digitalt.

Andra inlägg

Biltrafikens klimatpåverkan på väg mot klimatneutralitet

Webbinarium med forskningsresultat från samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system.

Läs mer »

26 april

Mer bioenergi och mindre negativa miljöeffekter från jordbruket

Webbinarium med forskningsresultat från samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system.

Läs mer »

10 maj

Forskningsagendans dag 2023

Heldagskonferens i Stockholm av Skogsindustrierna om skogsnäringens viktigaste forsknings- och utvecklingsfrågor med sikte på 2033.

Läs mer »

12 januari

Klimatpolitiska rådets rapportlansering 2023

På plats i Stockholm eller digitalt.

Läs mer »

29 mars

Se alla event »