Eventdetaljer

Start: 2020-02-06, 10:00

Slut: 2020-02-06, 16:00

Andra inlägg

Hållbarhetskonferens 2023

Konferens av Drivkraft Sverige.

Läs mer »

26 april

5th European Conference Future of Biofuels 2023

Two-day conference in Copenhagen.

Läs mer »

24 - 25 oktober - mars

Så kan vägtrafikens elektrifiering fungera

Seminarium i Göteborg av Chalmers.

Läs mer »

27 november

Biodrivtinget 2023

Mötesplatsen och kunskapskällan för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige.

Läs mer »

06 december

Se alla event »