Webbinarium av Länsstyrelsen Västmanlands län, 2030-sekretariatet, Chalmers och IVL.

Eventdetaljer

Start: 2023-05-26, 10:30

Slut: 2023-05-26, 12:00

Plats: Online

Andra inlägg

Klimatpolitiska rådets rapportlansering 2023

På plats i Stockholm eller digitalt.

Läs mer »

29 mars

Lansering av Beteendepraktikan – 55 färdiga förslag för att nå 2030-målet

Webbinarium av 2030-sekretariatet.

Läs mer »

28 mars

Webbinarium – uppföljning av de transportpolitiska målen

Webbinarium av Trafikanalys.

Läs mer »

25 april

Vägfordonens utveckling – nuläge och prognos till 2026

Webbinarium av Trafikanalys.

Läs mer »

24 maj

Se alla event »