25th International Transport and Air Pollution and 3rd Shipping and Environment Conference. ​Four-day conference in Gothenburg, Sweden.

Eventdetaljer

Start: 2023-09-25, 12:00

Slut: 2023-09-28, 12:00

Plats: Göteborg

Andra inlägg

Enabling the Clean Energy Transition with 2nd Generation Biofuels

Full-day workshop by the CLARA consortium, Darmstadt. Remote participation possible.

Läs mer »

25 april

Liquid biofuels as critical solution for decarbonizing transport

Webinar organized by the World Bioenergy Association, WBA.

Läs mer »

28 november

Future of the Transport Biofuels in the Nordics

Webinar, see full programme here.

Läs mer »

27 september

Utmaningar för hamnar och sjöfart i övergången till fossilfri drift

Seminarium i Stockholm och digitalt av CLOSER, IVL och Umeå kommun.

Läs mer »

14 mars

Se alla event »