Syngas is an important feedstock when producing many chemical products, but also gaseous biofuels and liquid biofuels. Its can also be used in turbines for efficient production of electricity and heat. A recently published f3 report, Synthesis gas from agricultural feedstock – a review of possible technical pathways, includes a review of the possibilities of converting agricultural feedstock to syngas via upgrading of biogas from anaerobic digestion and thermochemical conversion. The focus of the review is on technical conversion systems rather than feedstock and it is based on existing literature, but there is also a rough energy analysis, examining some of the energy inputs and outputs to the system.

According to the report, there are many different technological pathways available for production of syngas from agricultural feedstock and it is impossible to say which is the preferred technical pathway. The final use of the syngas is on decisive factor, while availability and cost of feedstock, logistics, storage possibilities etc. also can be decisive. The scale of production and required investment can be another factor for choice of technology, as well as energy and environmental performance. Furthermore, some technologies are commercially mature while others are still under development, so the preferred technical pathway in the future may be different than today. However, when evaluating the different technologies, scalability and costs are vital. and should be subject for future studies.

Read the report Synthesis gas from agricultural feedstock – a review of possible technical pathways.

Other posts

Klimat- och kostnadsnytta när bioolja framställs i integrerad process

Syrefattig bioolja framställt från exempelvis skogsrester lämpar sig väl som råvara för biobaserade drop in-drivmedel. I en jämförelse mellan fyra…

Read more »

News | 2022-06-23

Kostnaden för att minska klimatutsläpp i olika sektorer kan jämföras med hjälp av modell

Ny forskning visar på hur kostnader inom energisystemet som helhet kan påverkas av höga krav på inblandning av flytande biodrivmedel.

Read more »

News | 2022-10-05

Transportsektorns fossilfria omställning kräver fortsatt olika drivmedelslösningar

Den 1 februari träffades representanter från f3:s medlemsorganisationer i Lund för att diskutera forskningsresultat om förnybara drivmedel och omställningen av…

Read more »

News | 2023-02-08

Bioenergiforskare vill att vi lyfter blicken från avgasröret

Det finns en spridd missuppfattning att biobränslenas klimatpåverkan skulle bestämmas av koldioxidutsläppen från fordon och energianläggningar som använder biobränsle. Men…

Read more »

News | 2023-03-06

See all news »