Syngas is an important feedstock when producing many chemical products, but also gaseous biofuels and liquid biofuels. Its can also be used in turbines for efficient production of electricity and heat. A recently published f3 report, Synthesis gas from agricultural feedstock – a review of possible technical pathways, includes a review of the possibilities of converting agricultural feedstock to syngas via upgrading of biogas from anaerobic digestion and thermochemical conversion. The focus of the review is on technical conversion systems rather than feedstock and it is based on existing literature, but there is also a rough energy analysis, examining some of the energy inputs and outputs to the system.

According to the report, there are many different technological pathways available for production of syngas from agricultural feedstock and it is impossible to say which is the preferred technical pathway. The final use of the syngas is on decisive factor, while availability and cost of feedstock, logistics, storage possibilities etc. also can be decisive. The scale of production and required investment can be another factor for choice of technology, as well as energy and environmental performance. Furthermore, some technologies are commercially mature while others are still under development, so the preferred technical pathway in the future may be different than today. However, when evaluating the different technologies, scalability and costs are vital. and should be subject for future studies.

Read the report Synthesis gas from agricultural feedstock – a review of possible technical pathways

Authors:

Serina Ahlgren & Sven Bernesson at the Swedish University of Agricultural Sciences, SLU

Andra inlägg

Fullständigt program för konferensen Building a sustainable European biofuel industry

Den 4-6 november är det dags för konferensen Building a sustainable European biofuel industry i Göteborg. Den är ett…

Läs mer »

Nyheter | 2019-10-24

Visualiseringar för ökad förståelse för transportomställningen

Vad är den centrala okunskapen när det gäller omställningen av transportsektorn till fossilfrihet? Vad känner politiker och allmänhet generellt inte…

Läs mer »

Nyheter | 2019-05-15

Biojetutredningen föreslår lag om reduktionsplikt för flyget

Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget, som har antagit namnet Biojetutredningen, lämnade i måndags den…

Läs mer »

Nyheter | 2019-03-07

Vilken roll spelar styrning av nätverk för nya hållbara teknologier?

Samverkansprogramprojektet Ett innovationspolitiskt ramverk och styrmedelsalternativ för utvecklingen av bioraffinaderier har i januari publicerat en artikel i vetenskapliga tidskriften Technological Forecasting…

Läs mer »

Nyheter | 2019-02-20

Se alla nyheter »