In April, the summarized results from the f3 project Gasification-based biofuels – Greenhouse gas emissions and profitability analysis with general and sector-specific policy instruments were published in a summary report, awaiting the publication of the detailed results in a submitted article. The article has now been accepted for publication in Energy and can be accessed here.

Authors of the article are Kristina Homgren, IVL, Thore Berntsson, Chalmers and Tomas Lönnqvist, IVL.

Other posts

Forskarna hjälper politiken att tolka ritningen över framtidens förnybara drivmedel

Som före detta politiker och nuvarande ordförande för f3 har Annika Åhnberg erfarenheter av att arbeta med både beslutsfattare och…

Read more »

News | 2021-01-21

Lärorikt om läget för HTL

HTL står för hydrotermisk förvätskning och är en process för att bearbeta organiskt material till bioolja. Biooljan i sin tur…

Read more »

News | 2020-09-10

Gröna näringar blir grönare med alkoholer

Klimatskadliga utsläpp från arbetsmaskiner kan närma sig noll med förnybara alkoholer som drivmedel i stället för diesel visar nya…

Read more »

News | 2020-06-26

The spring call resulted in twelve new projects

Recently, we announced the first six new projects within the collaborative research program Renewable Transportation fuels and systems. With…

Read more »

News | 2020-06-18

See all news »