Gasification-based biofuel production systems have a large potential to contribute to climate change mitigation in the transport sector. The commercial feasibility of renewable energy technol­ogies is affected by fossil fuel prices, the price of biomass and policy instruments, for example a CO2e cost.

Kristina Holmgren, IVL, has lead the project Gasification-based biofuels – Greenhouse gas emissions and profitability analysis with general and sector-specific policy instruments aimed to analyze and quantify the level of a sector specific greenhouse gas (GHG) emission cost (CO2e cost) in transport required for making gasification-based biofuel pro­duction systems profitable under different future energy market scenarios.

The results show that this level is not higher than the current level of CO2 tax in Swedish transport sector. The results also show that the systems where the biomass is used for electricity production and in battery electric vehicles, BEV, have higher profitability than the gasification-based systems. However, the electricity-based systems have a stronger dependency on heat sinks and a high price for delivered heat.

The main outcome and full presentation of results from the project is documented in a publication in Energy. Results are also summarized in an f3 report. Additional funding for the project has been provided by Göteborg Energi foundation for research and development.

Other posts

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Read more »

News | 2023-08-28

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Read more »

News | 2023-11-16

f3 publicerar fakta om reduktionsplikten

De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd. Den 29 november 2023 ska riksdagen rösta om huruvida reduktionspliktens…

Read more »

News | 2023-11-27

Mer svenska biodrivmedel gynnar hela samhället

En ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel ger Sverige ökad tillväxt och fler gröna jobb, stärkt konkurrenskraft och ökad…

Read more »

News | 2024-03-12

See all news »