According to the EU Renewable Energy Directive (RED), biomass means the biodegradable fraction of products, waste and residues from biological origin from agriculture (including vegetal and animal substances), forestry and related industries including fisheries and aquaculture, as well as the biodegradable fraction of industrial and municipal waste. Liquid and gaseous fuels produced from biomass for the purpose of transport are defined as biofuels. There are different ways to produce fuels from biomass. Lignocellulosic biomass can be converted into fuels and chemicals using thermochemical or biochemical process pathways, and these pathways are described in the two first fact sheets in the new category “Conversion technologies”. The fact sheets have been produced in cooperation with the f3 coordinators at LTH Faculty of Engineering at Lund University.

All previously published fact sheets on e.g. fuels can be found here.

Other posts

Sex slutsatser om förnybara drivmedel – se hela sändningen

Gårdagens livesändning som vi gjorde för att uppmärksamma f3:s tioårsdag finns nu tillgänglig som inspelning på webben! I den presenterar…

Read more »

News | 2020-10-02

Webinarium om verktyg för lokal biogasutveckling den 4 november

Det andra webinariet i höstens serie med presentationer av resultat från projekt inom samverkansprogrammet genomförs den 4 november och…

Read more »

News | 2020-09-17

Gröna näringar blir grönare med alkoholer

Klimatskadliga utsläpp från arbetsmaskiner kan närma sig noll med förnybara alkoholer som drivmedel i stället för diesel visar nya…

Read more »

News | 2020-06-26

Fyra års verksamhet summerat i ny rapport

Åren 2014-2017 var f3 inne i sin andra etapp som centrumbildning och den första programperioden av samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och…

Read more »

News | 2020-02-13

See all news »