Workshop in Gothenburg led by Olof Gränström, Gapminder, for f3 partners exclusively.

Other posts

First time for an online coordinator meeting

The f3 coordinator group usually get together twice a year for meetings hosted by one of the f3 partner organisations.

Read more »

News | 2020-05-11

Full house at the conference on sustainable fuels

Last week’s jointly arranged conference between Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) and the collaborative research program Renewable transportation fuels and…

Read more »

News | 2019-11-11

Regional biogasutveckling temat på en heldagsworkshop i Stockholm

Den 27 maj anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet och LTU en projektworkshop om regional biogasutveckling inom ramen för samverkansprogramprojektet Nätverk, lokala…

Read more »

News | 2019-06-26

Registreringen för höstens samarrangerade programkonferens har öppnat

Den 4-6 november arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system (SE) en gemensam konferens med…

Read more »

News | 2019-06-12

See all news »