Workshop in Gothenburg led by Olof Gränström, Gapminder, for f3 partners exclusively.

Other posts

Möjligheter för massabruk att bidra med förnybara drivmedelskomponenter

Reduktionsplikten ställer krav på inblandning av förnybart i fossila bränslen, men för olika drivmedel behövs olika komponenter. HVO är möjligt…

Read more »

News | 2020-11-18

Multifunktionella system för markanvändning utgår från samverkande nyttor

Biomassa utgör råvara till mat, fibrer, material och energi och för att producera dem använder vi idag hälften av jordens…

Read more »

News | 2020-09-01

First time for an online coordinator meeting

The f3 coordinator group usually get together twice a year for meetings hosted by one of the f3 partner organisations.

Read more »

News | 2020-05-11

22 applications in the latest call for projects

22 applications for a total worth of 30 Million SEK were registered in the latest call for projects within the…

Read more »

News | 2020-03-05

See all news »