Workshop i Göteborg för f3-parter med Olof Gränström, Gapminder.

Eventdetaljer

Start: 2019-05-14, 10:00

Slut: 2019-05-14, 16:00

Plats: Göteborg

Andra inlägg

8th International Advanced Biofuels Conference 2022

Tredagarsevent i Stockholm av Svebio.

Läs mer »

13 - 15 september

Advanced Biofuels Conference 2023

Tvådagarskonferens arrangerad av Svebio.

Läs mer »

20 - 21 september

Triple F höstkonferens

Heldagskonferens i Göteborg.

Läs mer »

18 oktober

Enabling the Clean Energy Transition with 2nd Generation Biofuels

Full-day workshop by the CLARA consortium, Darmstadt. Remote participation possible.

Läs mer »

25 april

Se alla event »