Despite the fact that biogas vehicles have been used for decades, the biogas market is small. A newly finished project within the f3 and Swedish Energy Agency collaborative research program Renewable transportation fuels and systems, has had the aim to increase the knowledge about, firstly, how to get actors to increase the transformation of its feedstock to biogas respectively increase the use of biogas vehicles and, secondly, how to design policy instruments to foster such development. The basic question hav been “What can be done and by whom to foster a more rapid development of supply and use of biogas in the transport sector?”

The project is titled Biogas in the transport sector – An actor and policy analysis, and has been performed as a case study of the Stockholm region. Ambitions are however for the results to be relevant also on a national scale. The project has been lead by Stefan Grönkvist, KTH, with participation also from Linköping University and Stockholm gas. The report from the project will shortly be ready for publication.

Other posts

Sant och falskt om biomassans klimatpåverkan

Det pågår en intensiv debatt om användningen av biomassa för olika energiändamål, till exempel drivmedelsproduktion. Diskussionen förs inom skogs- och…

Read more »

News | 2021-06-24

Radical improvements in biojetfuel production technology

The technology for producing enough biofuel to meet the need from the Swedish domestic flights is already in place. Now,…

Read more »

News | 2021-05-19

En överblick av kunskapsläget för förnybar bensin

Som en del av underlaget till Regeringens utredning Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och…

Read more »

News | 2021-04-08

Ekonomi och motorer på plats innan klimatvinster kan tas ut

Fossil diesel har traditionellt varit det i särklass vanligaste bränslet för traktorer, hjullastare och andra arbetsmaskiner. Idag vet man en…

Read more »

News | 2020-09-23

See all news »