Despite the fact that biogas vehicles have been used for decades, the biogas market is small. A newly finished project within the f3 and Swedish Energy Agency collaborative research program Renewable transportation fuels and systems, has had the aim to increase the knowledge about, firstly, how to get actors to increase the transformation of its feedstock to biogas respectively increase the use of biogas vehicles and, secondly, how to design policy instruments to foster such development. The basic question hav been “What can be done and by whom to foster a more rapid development of supply and use of biogas in the transport sector?”

The project is titled Biogas in the transport sector – An actor and policy analysis, and has been performed as a case study of the Stockholm region. Ambitions are however for the results to be relevant also on a national scale. The project has been lead by Stefan Grönkvist, KTH, with participation also from Linköping University and Stockholm gas. The report from the project will shortly be ready for publication.

Other posts

Mångdubblad produktion av biodrivmedel med ny teknikkombination

En utvärdering av 14 tekniker för produktion av biodrivmedel för vägtransporter visar att betydligt mer av kolet i råvaran kan…

Read more »

News | 2022-04-06

Infångat kol ger klimatneutralt flygbränsle

Klimatpåverkan från flyget kan elimineras fullt ut om produktionen av flygbränsle kombineras med infångning och lagring av koldioxid. I produktionsprocesser…

Read more »

News | 2022-04-12

Fem webbinarier om ny forskning på förnybara drivmedel

Forskningen inom samverkansprogrammet täcker in många olika aspekter av förnybara drivmedel och system. Under våren återstår fem digitala tillfällen att…

Read more »

News | 2022-04-28

Svenska reduktionsplikten minskar klimatutsläppen från transporter mest

Ökade drivmedelspriser har lett till ifrågasättanden av den svenska reduktionsplikten. Men reduktionsplikten har varit avgörande för Sveriges kraftigt minskade klimatutsläpp…

Read more »

News | 2022-06-07

See all news »