Despite the fact that biogas vehicles have been used for decades, the biogas market is small. A newly finished project within the f3 and Swedish Energy Agency collaborative research program Renewable transportation fuels and systems, has had the aim to increase the knowledge about, firstly, how to get actors to increase the transformation of its feedstock to biogas respectively increase the use of biogas vehicles and, secondly, how to design policy instruments to foster such development. The basic question hav been “What can be done and by whom to foster a more rapid development of supply and use of biogas in the transport sector?”

The project is titled Biogas in the transport sector – An actor and policy analysis, and has been performed as a case study of the Stockholm region. Ambitions are however for the results to be relevant also on a national scale. The project has been lead by Stefan Grönkvist, KTH, with participation also from Linköping University and Stockholm gas. The report from the project will shortly be ready for publication.

Other posts

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Read more »

News | 2023-08-28

Satsningar på biodrivmedel försvåras av politisk osäkerhet

Industrins planer, beslut och investeringsvilja om en utökad biodrivmedelsproduktion påverkas i hög grad av hur säker man är på att…

Read more »

News | 2023-10-12

f3 publicerar fakta om reduktionsplikten

De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd. Den 29 november 2023 ska riksdagen rösta om huruvida reduktionspliktens…

Read more »

News | 2023-11-27

Här är prislistan för växthusgasreduktion med olika förnybara drivmedel

Sedan den svenska reduktionsplikten infördes 2018 för att reducera transportsektorns utsläpp av växthusgaser har den ställt successivt hårdare krav på…

Read more »

News | 2023-12-18

See all news »