The use of upgraded biogas (biomethane) as vehicle fuel has been considered as one of the most efficient means of utilizing renewable fuels to reduce greenhouse gas emissions from the transpor­tation sector. Although several technologies have been developed and commercialized to upgrade biogas, they are energy intensive and usually require large-scale operations. It thus calls for explor­ing energy and cost effective technologies for biogas upgrading to improve the overall economics of biogas processes.

Ionic liquids have shown great potential to be used as liquid absorbents for CO2 removal from different gas streams (e.g. biogas upgrading) because of high CO2 solubility (i.e. high absorption capacity) and low energy requirement for regeneration (i.e. low energy usage and low cost).

A recently finished project within the Swedish Energy Agency and f3 collaborative research program Renewable transportation fuels and systems covers this subject. The project is titled Techno-economic analysis of biomethane production with novel upgrading technology. In the project, both conventional and novel Ionic Liquids (ILs) were chosen as liquid solvents for bio­gas upgrading in order to investigate how the properties of ILs affected the process performance in respect to commercial co-digestion facilities in Sweden and Norway. The performance of the biogas upgrading technology with the ILs was further compared with water scrubbing.

At this point, results from the project can be accessed in a published scientific article, a conference contribution and in a Doctoral Thesis. Publication of the project report has been postponed due to the procedure for scientific peer review of a second article. However, the report can be made available on request from the project leader.

Other posts

Kostnaden för att minska klimatutsläpp i olika sektorer kan jämföras med hjälp av modell

Ny forskning visar på hur kostnader inom energisystemet som helhet kan påverkas av höga krav på inblandning av flytande biodrivmedel.

Read more »

News | 2022-10-05

Transportsektorns fossilfria omställning kräver fortsatt olika drivmedelslösningar

Den 1 februari träffades representanter från f3:s medlemsorganisationer i Lund för att diskutera forskningsresultat om förnybara drivmedel och omställningen av…

Read more »

News | 2023-02-08

Ambitionerna för reduktionsplikten får inte sänkas

Reduktionspliktens framtid har sedan valet i september varit ett hett politiskt diskussionsämne. Regeringspartierna och SD vill alla sänka reduktionsplikten, men…

Read more »

News | 2023-04-26

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Read more »

News | 2023-08-28

See all news »