In a new report from an f3 project, a certain case of business development for production of second generation transportation fuels is presented. The project, titled Transportation fuels from lignocellulose in a process combination, has been performed as a joint study between Lantmännen Agroetanol AB and Cellulose Fuels Sweden AB, patent holder of a process combination potentially using a wide range of bio­mass as raw material. One of its features is that it is dedicated solely to production of transportation fuels, meaning no by-product mar­kets have to be considered. This creates a freedom of establishment restricted only by the transpor­tation fuel market. According to previ­ous evaluations, the process combination could produce fuels from wood and straw at cost levels comparable to the present costs for first-generation fuels.

The aim of the f3 project has been to evaluate the process combination from a technical and economical view in order to pro­vide a decision basis for further work towards a demonstration of the total process combination. This is pursued as a case study on Lantmännen Agroetanol’s ethanol plant at Händelö, Norrköping, with the aim of evaluating the possibilities for the establishment of a demonstration unit.

Results from the project include calculations of mass and energy balances, expected investment and production costs. A conclusion is that the establishment if the process combination needs to involve partners, both considering the substantial investment and the fact that the sub-processes originate from other industries.

Other posts

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Read more »

News | 2023-08-28

f3 publicerar fakta om reduktionsplikten

De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd. Den 29 november 2023 ska riksdagen rösta om huruvida reduktionspliktens…

Read more »

News | 2023-11-27

Här är prislistan för växthusgasreduktion med olika förnybara drivmedel

Sedan den svenska reduktionsplikten infördes 2018 för att reducera transportsektorns utsläpp av växthusgaser har den ställt successivt hårdare krav på…

Read more »

News | 2023-12-18

f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning. I det senaste avsnittet medverkade f3:s…

Read more »

News | 2024-04-02

See all news »