What is the current view of the technical and economic devel­opment for long-haul road transports fuelled by electricity and hydrogen? Globally, a lot of R&D and demonstration efforts are directed towards electric roads and fuel cell vehicles. Two major demonstration projects are situated in Sweden, namely in Sandviken and Arlanda. In a newly finished f3 project, Vehicles and infrastructure for heavy long-haul transports fueled by electricity and hydrogen, main actors involved in the electric road system technologies in the Swedish projects have been interviewed as well as heavy vehicle manufacturers and hydrogen fuel suppliers. The aim of the project has been to provide an updated view of the technical and economic devel­opment for long-haul road transports fuelled by electricity and hydrogen in a Swedish context.

Three different types of electric road systems (overhead conductive, rail conductive and dynamic inductive) have been studied aswell as fuel cells. Projections for the development of vehicle and infrastructure costs have been made from analysis of relevant literature, and these have been compared to the cost of conventional long-haul diesel lorries. Energy costs of the different solutions have also been estimated.

The project has been lead by Stefan Grönkvist, KTH, with participants also from Scania and University of Pisa.

Other posts

Mångdubblad produktion av biodrivmedel med ny teknikkombination

En utvärdering av 14 tekniker för produktion av biodrivmedel för vägtransporter visar att betydligt mer av kolet i råvaran kan…

Read more »

News | 2022-04-06

Fem webbinarier om ny forskning på förnybara drivmedel

Forskningen inom samverkansprogrammet täcker in många olika aspekter av förnybara drivmedel och system. Under våren återstår fem digitala tillfällen att…

Read more »

News | 2022-04-28

Klimat- och kostnadsnytta när bioolja framställs i integrerad process

Syrefattig bioolja framställt från exempelvis skogsrester lämpar sig väl som råvara för biobaserade drop in-drivmedel. I en jämförelse mellan fyra…

Read more »

News | 2022-06-23

Bioenergiforskare vill att vi lyfter blicken från avgasröret

Det finns en spridd missuppfattning att biobränslenas klimatpåverkan skulle bestämmas av koldioxidutsläppen från fordon och energianläggningar som använder biobränsle. Men…

Read more »

News | 2023-03-06

See all news »