The interest for renewable liquid methane as a fuel for heavy duty road and marine transports has risen in Sweden as well as in the EU as a whole, referring to its’ tehnology readiness level, and the relatively large climate benefits and high energy density. One example of this is the discussion on possibilities of replacing liquid natural gas (LNG) with liquid biogas (LBG) in a longer time perspective.

A newly started f3 project aims at studying the possibilities with LBG in Sweden, focusing on the year 2030. The project will map the possibilities for LBG production in Sweden and compare them with scenarios regarding the predicted demand. Creating a better understanding of the conditions for LBG as an alternative fuel for heavy duty vehicles and ships, the project aims to answer the quesion of what a realistic level of contribution of LBG in Sweden in 2030 is.

The project is lead by Anders Hjort, IVL, and is planned to deliver results in May 2019.

Other posts

Mångdubblad produktion av biodrivmedel med ny teknikkombination

En utvärdering av 14 tekniker för produktion av biodrivmedel för vägtransporter visar att betydligt mer av kolet i råvaran kan…

Read more »

News | 2022-04-06

Biodrivmedel är klimat- och kostnadseffektivt för framtida flyg och sjöfart

Förnybara drivmedel för sjöfarten och flyget kommer att spela en nyckelroll för att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn och…

Read more »

News | 2022-04-21

Biomassaproduktion i multifunktionella system lindrar miljöproblematik

Ökad efterfrågan på biomassa riskerar att intensifiera jordbruket och bidra till dess negativa miljöeffekter. Med förändrad markanvändning och multifunktionella produktionssystem…

Read more »

News | 2022-05-30

BRA wins sustainability award – donates prize money to f3

On 19th October, the Swedish Confederation of Transport Enterprises’ sustainability award 2022 was awarded to BRA, Braathens Regional Airlines, in…

Read more »

News | 2022-10-22

See all news »