The interest for renewable liquid methane as a fuel for heavy duty road and marine transports has risen in Sweden as well as in the EU as a whole, referring to its’ tehnology readiness level, and the relatively large climate benefits and high energy density. One example of this is the discussion on possibilities of replacing liquid natural gas (LNG) with liquid biogas (LBG) in a longer time perspective.

A newly started f3 project aims at studying the possibilities with LBG in Sweden, focusing on the year 2030. The project will map the possibilities for LBG production in Sweden and compare them with scenarios regarding the predicted demand. Creating a better understanding of the conditions for LBG as an alternative fuel for heavy duty vehicles and ships, the project aims to answer the quesion of what a realistic level of contribution of LBG in Sweden in 2030 is.

The project is lead by Anders Hjort, IVL, and is planned to deliver results in May 2019.

Other posts

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Read more »

News | 2023-08-28

Satsningar på biodrivmedel försvåras av politisk osäkerhet

Industrins planer, beslut och investeringsvilja om en utökad biodrivmedelsproduktion påverkas i hög grad av hur säker man är på att…

Read more »

News | 2023-10-12

f3 publicerar fakta om reduktionsplikten

De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd. Den 29 november 2023 ska riksdagen rösta om huruvida reduktionspliktens…

Read more »

News | 2023-11-27

Mer svenska biodrivmedel gynnar hela samhället

En ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel ger Sverige ökad tillväxt och fler gröna jobb, stärkt konkurrenskraft och ökad…

Read more »

News | 2024-03-12

See all news »