Reduktionspliktens framtid har sedan valet i september varit ett hett politiskt diskussionsämne. Regeringspartierna och SD vill alla sänka reduktionsplikten, men i olika stor utsträckning. I skrivande stund är förhandlingarna igång, rapporterar flera medier.

Förhandlingarna sker bland annat mot bakgrund av Klimatpolitiska rådets senaste rapport som släpptes i mars. Rådet, som fungerar som oberoende expertorgan med uppgift att utvärdera om regeringens samlade politik leder mot målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, uttrycker att det är olämpligt att förändra reduktionsplikten som en snabb krisåtgärd utan att analysera de långsiktiga konsekvenserna. Funktionen hos sådana klimatpolitiska styrmedel är starkt beroende av långsiktigt förtroende och stabilitet.

I den debattartikel som medlemmar i f3:s nätverk publicerade tillsammans i oktober 2022 förs samma resonemang: Reduktionsplikten skapar viktig stabilitet och långsiktighet som krävs för att miljardinvestera i biodrivmedelsproduktion. Den kan skapa ökad försörjningstrygghet och minskat omvärldsberoende, eftersom användningen av biodrivmedel minskar behovet av importerad fossil råolja och innebär en ökad variation av råvaror och produktionskedjor som kan användas för produktion av drivmedel.

Bränslebytet i transportsektorn är dessutom nödvändigt att fullfölja om regeringen inte vill bryta mot klimatlagen och styra bort från de klimatmål som antagits av riksdagen. För det är det väsentligt att ambitionerna för reduktionsplikten bibehålls. I annat fall undermineras Sveriges viktigaste styrmedel för att minska utsläppen från inrikes transporter.

Debattartikeln publicerades i GP och kan läsas igen här.

f3 länkar löpande till nyheter som handlar om reduktionsplikten – och nyheter relaterade till transportsektorns fossilfria omställning generellt – under rubriken “Senaste från omvärlden”. Du hittar vårt omvärldsutblickande innehåll här.

Bild: Janerik Henriksson/TT.

Other posts

Flera vägar leder rätt

Sedan 2010 har Energimyndigheten och f3 tillsammans drivit samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Programmet som avslutas under 2022 har finansierat…

Read more »

News | 2022-06-17

Ökad elektrifiering och biodrivmedel krävs för att nå klimatmål

Ny forskning visar att både ökad elektrifiering och reduktionsplikt krävs om man vill minska transportsektorns fossila koldioxidutsläpp och nå politisk…

Read more »

News | 2022-06-22

Kostnaden för att minska klimatutsläpp i olika sektorer kan jämföras med hjälp av modell

Ny forskning visar på hur kostnader inom energisystemet som helhet kan påverkas av höga krav på inblandning av flytande biodrivmedel.

Read more »

News | 2022-10-05

BRA wins sustainability award – donates prize money to f3

On 19th October, the Swedish Confederation of Transport Enterprises’ sustainability award 2022 was awarded to BRA, Braathens Regional Airlines, in…

Read more »

News | 2022-10-22

See all news »