Reduktionspliktens framtid har sedan valet i september varit ett hett politiskt diskussionsämne. Regeringspartierna och SD vill alla sänka reduktionsplikten, men i olika stor utsträckning. I skrivande stund är förhandlingarna igång, rapporterar flera medier.

Förhandlingarna sker bland annat mot bakgrund av Klimatpolitiska rådets senaste rapport som släpptes i mars. Rådet, som fungerar som oberoende expertorgan med uppgift att utvärdera om regeringens samlade politik leder mot målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, uttrycker att det är olämpligt att förändra reduktionsplikten som en snabb krisåtgärd utan att analysera de långsiktiga konsekvenserna. Funktionen hos sådana klimatpolitiska styrmedel är starkt beroende av långsiktigt förtroende och stabilitet.

I den debattartikel som medlemmar i f3:s nätverk publicerade tillsammans i oktober 2022 förs samma resonemang: Reduktionsplikten skapar viktig stabilitet och långsiktighet som krävs för att miljardinvestera i biodrivmedelsproduktion. Den kan skapa ökad försörjningstrygghet och minskat omvärldsberoende, eftersom användningen av biodrivmedel minskar behovet av importerad fossil råolja och innebär en ökad variation av råvaror och produktionskedjor som kan användas för produktion av drivmedel.

Bränslebytet i transportsektorn är dessutom nödvändigt att fullfölja om regeringen inte vill bryta mot klimatlagen och styra bort från de klimatmål som antagits av riksdagen. För det är det väsentligt att ambitionerna för reduktionsplikten bibehålls. I annat fall undermineras Sveriges viktigaste styrmedel för att minska utsläppen från inrikes transporter.

Debattartikeln publicerades i GP och kan läsas igen här.

f3 länkar löpande till nyheter som handlar om reduktionsplikten – och nyheter relaterade till transportsektorns fossilfria omställning generellt – under rubriken ”Senaste från omvärlden”. Du hittar vårt omvärldsutblickande innehåll här.

Andra inlägg

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Läs mer »

Nyheter | 2023-08-28

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Läs mer »

Nyheter | 2023-11-16

f3 publicerar fakta om reduktionsplikten

De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd. Den 29 november 2023 ska riksdagen rösta om huruvida reduktionspliktens…

Läs mer »

Nyheter | 2023-11-27

f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning. I det senaste avsnittet medverkade f3:s…

Läs mer »

Nyheter | 2024-04-02

Se alla nyheter »