Ny metod värderar fler nyttor från förnybara drivmedel

Förnybara drivmedel värderas idag huvudsakligen för sin klimatnytta. En nyutvecklad metod sätter pris på fler nyttor som har betydelse för samhällets vägval.

Vad är en säkrare tillgång på drivmedel värd för samhället? Vilka värden tillför cirkulära produktionssystem? Projektet har tagit fram och utvärderat metoder för att ge beslutsfattare ett mer balanserat underlag.

Fyra värdekedjor för förnybara drivmedel och energibärare valdes ut för att exemplifiera tillämpning av metoderna: HVO producerad av tallolja, etanol från skogsrester, svenskproducerad el och biogas från restprodukter som matavfall.

Analysen av försörjningstrygghet visar att globala bränsleförsörjningsstörningar beräknas ge miljardförluster för svensk ekonomi. Inhemsk produktion av förnybara drivmedel kan till viss del dämpa effekterna och öka försörjningstryggheten.

Analysen av produktionssystemens cirkularitet var komplicerad på grund av begreppet cirkulär ekonomis vaga, breda och komplexa karaktär. Projektet rekommenderar fördjupade metodstudier.

I den sammanvägda värderingen av klimatnytta, försörjningstrygghet och cirkularitet överväger klimatnyttan betydligt. Värdet av icke-klimatrelaterade fördelar kan dock vara mycket större än denna studie visar.

Socio-ekonomiska värden av markanvändning, hälsa samt arbetstillfällen kan också vägas in i en vidare metodutveckling, liksom energiförsörjning till kritiska samhällsfunktioner som sjukvård.

Den 8 mars 2022 presenterades projektets resultat i ett webbinarium som går att se här:

Fakta

Projektledare
Tomas Lönnqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet

Kontakt
tomas.lonnqvist@ivl.se

Deltagare
Anton Fagerström, Mark Sanctuary och Sofia Poulikidou, IVL // Roozbeh Feiz och Axel Lindfors, Linköpings universitet

Tidplan
15 juni 2020 - 29 oktober 2021

Total projektkostnad
1 623 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Lantmännen, Storstockholms lokaltrafik, Energigas Sverige, Biogas Öst, E.on, Biofuel Region och IVL.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
50396-1

Projektet har en referensgrupp med representation av aktörer från industrier och sektorer i resultatens direkta målgrupp: Lantmännen, Storstockholms lokaltrafik, Energigas Sverige, Biogas Öst, E.on, Biofuel Region och Region Gotland.