Om projektet

I detta projekt utreds möjligheter att framställa drop-in-biodrivmedel från en delström av det totala svartlutsflödet i sulfatmassabruk. Fokus är på bensinkomponenter, där det idag finns färre alternativ än för förnybar diesel. Detta kan ge bidrag till omställning av transportsystemet även på relativt kort sikt och inom ramen för reduktionsplikten.

Olika teknikspår studeras baserat på 1) ligninförvätskning/vätebehandling, och 2) svartlutsförgasning/syntes via methanol-to-gasoline-processen. Genom att använda endast en del av svartluten kan bruk som begränsas av återvinningskapaciteten öka sin massaproduktion. Detta projekt utvärderar både biodrivmedelsproduktionen (kostnader, effektivitet, växthusgaser, produktionspotential, teknikmognad) och effekter i massabruket av avlastad sodapanna. Gynnsamma resultat kan öka drivkrafterna för investering i massabruksintegrerad produktion av drivmedel med hög växthusgasprestanda.

Projektet involverar industrideltagare från både massa- och raffinaderiindustri.

Fakta

Projektledare
Elisabeth Wetterlund, Bio4Energy (LTU)

Kontakt
elisabeth.wetterlund@ltu.se

Deltagare
Yawer Jafri och Fredrik Granberg, Bio4Energy (LTU) // Erik Furusjö, Johanna Mossberg och Karin Lindgren, RISE // Christian Hulteberg, SunCarbon AB // Klaas van der Vlist och Bo Johansson, Smurfit Kappa Kraftliner // Henrik Rådberg, Preem // Henric Dennergård, Södra

Tidplan
September 2018 - juni 2020

Total projektkostnad
2 034 427 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Bio4Energy (LTU), Preem AB, Smurfit Kappa, SunCarbon AB och Södra skogsägarna ekonomisk förening

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
46982-1