Multitankstationer kan vara vägen till ökad vätgasproduktion

Introduktionen av förnybar vätgas kan underlättas om framtidens multitankstation producerar och/eller säljer vätgas tillsammans med andra drivmedel.

Vätgas kan spela en viktig roll för att minska miljöpåverkan från tunga vägtransporter. Introduktionen kan underlättas om vätgasen säljs på befintliga tankstationer, som redan har en fungerande infrastruktur och kunder.

Projektet har utvärderat kostnad och klimatprestanda för fyra olika systemlösningar för produktion, distribution och lagring av vätgas: Centraliserad vätgasproduktion i större skala eller direkt vid tankstationen, producerad antingen genom elektrolys av vatten eller reformering av biometan.

Analysen tyder på att det mest kostnadseffektiva alternativet är att producera vätgas med elektrolys på plats på en lite större tankstation, med kapacitet att tillhandahålla 10 GWh vätgas om året. Det motsvarar cirka 800 kg vätgas/dag. Produktionspriset blir då 75 kronor per kg vätgas, med ett elpris på 1 kr/kWh. En konkurrenskraftig kostnad för vätgas bör dock ligga runt 50 kronor per kg för att göra det ekonomiskt möjligt att investera i ett vätgasfordon, som idag är dyrare än motsvarande dieselfordon.

Generellt visar analysen att systemen med den större kapaciteten ger ett lägre pris per kg vätgas, och att elektrolys av vatten är billigare än reformering av biometan när elpriset är 1 kr/kWh och priset för biometan är 0,7 kr/kWh vid central produktion respektive 0,9 kr/kWh vid tankstation.

Reformering ger dock lägre nettoutsläpp av växthusgaser jämfört med elektrolys, eftersom svensk mix av biometan innehåller gödsel vilket ger negativa utsläpp när gödsel används i en biogasanläggning i stället för konventionell hantering i lantbruket.

Den 29 mars 2022 presenterades resultat från studien i ett webbinarium som går att se här:

Fakta

Projektledare
Anders Hjort och Anton Fagerström, IVL Svenska Miljöinstitutet

Kontakt
anders.hjort@ivl.se

Deltagare
Karl Jivén, Johan Rootzén, Adam Lewrén, Theo Nyberg, Mirjam Särnbratt och Sofia Poulikidou, IVL // Pontus Bokinge och Stefan Heyne, CIT Industriell Energi AB

Tidplan
15 juni 2020 - 31 december 2021

Total projektkostnad
2 800 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, AB Borlänge Energi, E.on Biofor Sverige AB, Gasum AB, IVL, Metacon AB, Neste AB, Nilsson Energy, Powercell Sweden AB, Sandvikens kommun, Trollhättan Energi och Volvo Technology AB.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
50324-1

En referensgrupp bestående av representanter för drivmedelsproduktion, tankstationer, teknikleverantörer och drivmedelsanvändning är knuten till projektet. Den består av E.on, Volvo, Borlänge Energi, Powercell, Metacon och Sandviken Pure Power.