Reduktionsplikt välfungerande modell för minskade utsläpp av växthusgaser

Reduktionsplikten i Sverige fungerar väl och har lett till hög användning av biodrivmedel med hög växthusgasprestanda och i särklass störst utsläppsminskningar i transportsektorn inom EU.

Projektet har jämfört styrmedel, produktion och konsumtion av biodrivmedel i de 27 EU-länderna och analyserat sambanden och hur Sverige påverkas.

Resultaten visar att den svenska reduktionsplikten fungerar väl, eftersom den specifikt styr mot minskade växthusgasutsläpp.

Ökande reduktionsnivåer kommer innebära ett ökat behov av biodrivmedel med hög växthusgasprestanda, samtidigt som efterfrågan på den typen av biodrivmedel sannolikt också kommer att öka i resten av EU och övriga världen.

Sverige importerar idag mer än hälften av biodrivmedlen. För att få tillgång till de biodrivmedel som krävs för att uppfylla reduktionsplikten till ett hållbart pris, kommer det vara avgörande att det finns tillräcklig tillgång på hållbara råvaror och att produktionskapaciteten byggs ut i takt med att efterfrågan inom EU ökar.

Projektets slutsatser i sammanfattning:

  • Reduktionsplikt, som styr mot användning av biodrivmedel med hög växthusgasprestanda, fungerar bättre än inblandningsmandat baserade på volym eller energi.
  • Inblandningsmandat driver nationell konsumtion, men inte nödvändigtvis produktion.
  • Konkurrensen om biodrivmedel med hög klimatprestanda och dess råvaror kan komma att öka med ökade klimatambitioner inom EU.
  • Drivmedelsproducenter i Sverige och andra EU-länder utvecklar aktivt nya tekniker och arbetar för att säkerställa tillgången på råvaror.
  • Både i Sverige och andra EU-länder designas nya anläggningar för att kunna ställa om till andra bio-produkter i takt med elektrifieringen av vägtransportsektorn.
  • Nya produktionsanläggningar baserade på etablerad teknik lokaliseras främst i närheten av befintlig infrastruktur, men för nya tekniker kan anläggningar etableras där en kunskapsbas byggts upp genom FoU-verksamhet.

Resultaten presenterades i ett öppet webbinarium den 12 maj 2022:

Fakta

Projektledare
Liv Lundberg, RISE Research Institutes of Sweden

Kontakt
liv.lundberg@ri.se

Deltagare
Jonas Zetterholm, Olivia Cintas och Sujeetha Selvakkumaran, RISE

Tidplan
3 augusti 2020 - 31 december 2021

Total projektkostnad
820 748 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Chalmers, Lantmännen, Preem, RISE, Scania och St1 Sverige.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
50479-1

Projektet har en arbetsgrupp bestående av företrädare för industriföretag - såväl producenter som användare - och forskare inom biodrivmedel i Sverige. Den består av Lantmännen, E.on, Scania, Preem, St1 och Chalmers. Arbetsgruppen kommer att ge regelbunden input till projektet i form av branschinsikter och idéer mm.