Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik.

På programmet stod ett studiebesök på Södras plantskola i Falkenberg, där det varje år tas fram 38 miljoner plantor. Efter det besöktes även den andra delen av Södras skogliga verksamhet med en föryngringsavverkning där träden växt klart ett par generationer senare.

Södras plantskolor är fossilfria sedan 2018. Det innebär att växthus, produktionshallar och andra utrymmen värms med förnybara bränslen, och att alla maskiner som används i verksamheten drivs fossilfritt.

För att lämna vårt fossilberoende i transportsektorn och bli förnybara behöver många olika aktörer arbeta tillsammans. Som förädlare av skogsråvara representerar Södra en viktig del i det arbetet.

(Foto: Ingrid Nohlgren, f3/Chalmers Industriteknik.)

Andra inlägg

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Läs mer »

Nyheter | 2023-08-28

Satsningar på biodrivmedel försvåras av politisk osäkerhet

Industrins planer, beslut och investeringsvilja om en utökad biodrivmedelsproduktion påverkas i hög grad av hur säker man är på att…

Läs mer »

Nyheter | 2023-10-12

Här är prislistan för växthusgasreduktion med olika förnybara drivmedel

Sedan den svenska reduktionsplikten infördes 2018 för att reducera transportsektorns utsläpp av växthusgaser har den ställt successivt hårdare krav på…

Läs mer »

Nyheter | 2023-12-18

f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning. I det senaste avsnittet medverkade f3:s…

Läs mer »

Nyheter | 2024-04-02

Se alla nyheter »