Nu är det klart att statligt ägda Swedavia förstärker f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel som ny medlem. Det innebär att flyget ökar sin representation i f3, något som är viktigt enligt klusterföreståndare Ingrid Nohlgren på värdorganisationen Chalmers Industriteknik.

– När vi pratar om fossilfria transporter kommer ofta elektrifiering på tal. Det kan vara en mycket bra lösning för vissa trafikslag och distanser, men inte för alla. Flyget är ett sådant exempel, säger Ingrid Nohlgren.

Kortare flygresor skulle kunna göras med elflyg, men för längre flygresor passar flytande biodrivmedel eller vätgas bättre. Där finns det potential för flygsektorn att göra stor skillnad för minskad klimatpåverkan, förklarar hon.

Ett naturligt steg

– Det är ett naturligt steg för Swedavia att gå med i f3 som en del i vårt samlade omställningsarbete, säger Lena Wennberg, chef för hållbar utveckling på Swedavia. Genom ökad användning av bioflygbränsle strävar vi fortsatt efter att flyget har minsta möjliga miljöpåverkan.

Hon tar upp Swedavias incitamentsprogram som uppmuntrar flygbolag att tanka hållbart. Bioflygbränslet bidrar till ett minskat fossilt koldioxidutsläpp med upp till 80 procent. Tankning med miljövänligare bioflygbränsle skapar därmed fortsatta förutsättningar för ett mer hållbart flygande.

Breddar perspektivet

– Vi är väldigt glada att ha med oss Swedavia i innovationsklustret, säger Ingrid Nohlgren. Det hjälper till att signalera varför det behövs många olika lösningar för att nå transportsektorns och samhällets mål om ökat fossiloberoende.

Enligt Ingrid Nohlgren är det också betydelsefullt att Swedavia har ansvar för delar av samhällets transportinfrastruktur.

– Tillsammans med Göteborgs Hamn representerar de en aktörsgrupp som kan tillföra nya perspektiv och komplettera forskarna, fordonstillverkarna och drivmedelsproducenterna i f3, avslutar hon.

Läs mer om hur Swedavia arbetar med den fossilfria omställningen här.

Andra inlägg

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Läs mer »

Nyheter | 2023-11-16

Här är prislistan för växthusgasreduktion med olika förnybara drivmedel

Sedan den svenska reduktionsplikten infördes 2018 för att reducera transportsektorns utsläpp av växthusgaser har den ställt successivt hårdare krav på…

Läs mer »

Nyheter | 2023-12-18

Mer svenska biodrivmedel gynnar hela samhället

En ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel ger Sverige ökad tillväxt och fler gröna jobb, stärkt konkurrenskraft och ökad…

Läs mer »

Nyheter | 2024-03-12

f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning. I det senaste avsnittet medverkade f3:s…

Läs mer »

Nyheter | 2024-04-02

Se alla nyheter »