Nu är det klart att statligt ägda Swedavia förstärker f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel som ny medlem. Det innebär att flyget ökar sin representation i f3, något som är viktigt enligt klusterföreståndare Ingrid Nohlgren på värdorganisationen Chalmers Industriteknik.

– När vi pratar om fossilfria transporter kommer ofta elektrifiering på tal. Det kan vara en mycket bra lösning för vissa trafikslag och distanser, men inte för alla. Flyget är ett sådant exempel, säger Ingrid Nohlgren.

Kortare flygresor skulle kunna göras med elflyg, men för längre flygresor passar flytande biodrivmedel eller vätgas bättre. Där finns det potential för flygsektorn att göra stor skillnad för minskad klimatpåverkan, förklarar hon.

Ett naturligt steg

– Det är ett naturligt steg för Swedavia att gå med i f3 som en del i vårt samlade omställningsarbete, säger Lena Wennberg, chef för hållbar utveckling på Swedavia. Genom ökad användning av bioflygbränsle strävar vi fortsatt efter att flyget har minsta möjliga miljöpåverkan.

Hon tar upp Swedavias incitamentsprogram som uppmuntrar flygbolag att tanka hållbart. Bioflygbränslet bidrar till ett minskat fossilt koldioxidutsläpp med upp till 80 procent. Tankning med miljövänligare bioflygbränsle skapar därmed fortsatta förutsättningar för ett mer hållbart flygande.

Breddar perspektivet

– Vi är väldigt glada att ha med oss Swedavia i innovationsklustret, säger Ingrid Nohlgren. Det hjälper till att signalera varför det behövs många olika lösningar för att nå transportsektorns och samhällets mål om ökat fossiloberoende.

Enligt Ingrid Nohlgren är det också betydelsefullt att Swedavia har ansvar för delar av samhällets transportinfrastruktur.

– Tillsammans med Göteborgs Hamn representerar de en aktörsgrupp som kan tillföra nya perspektiv och komplettera forskarna, fordonstillverkarna och drivmedelsproducenterna i f3, avslutar hon.

Läs mer om hur Swedavia arbetar med den fossilfria omställningen här.

Andra inlägg

Infångat kol ger klimatneutralt flygbränsle

Klimatpåverkan från flyget kan elimineras fullt ut om produktionen av flygbränsle kombineras med infångning och lagring av koldioxid. I produktionsprocesser…

Läs mer »

Nyheter | 2022-04-12

Biodrivmedel är klimat- och kostnadseffektivt för framtida flyg och sjöfart

Förnybara drivmedel för sjöfarten och flyget kommer att spela en nyckelroll för att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn och…

Läs mer »

Nyheter | 2022-04-21

Fem webbinarier om ny forskning på förnybara drivmedel

Forskningen inom samverkansprogrammet täcker in många olika aspekter av förnybara drivmedel och system. Under våren återstår fem digitala tillfällen att…

Läs mer »

Nyheter | 2022-04-28

Biomassaproduktion i multifunktionella system lindrar miljöproblematik

Ökad efterfrågan på biomassa riskerar att intensifiera jordbruket och bidra till dess negativa miljöeffekter. Med förändrad markanvändning och multifunktionella produktionssystem…

Läs mer »

Nyheter | 2022-05-30

Se alla nyheter »