During the spring, seven new small f3 projects were granted funding from f3 partners and started their work. The projects are the following:

  • Vehicles and infrastructure for heavy long-haul transports fueled by electricity and hydrogen (link). Project manager: Stefan Grönkvist, KTH
  • Evaluation of biofuel production costs in relation to the new reduction obligation quota system (link). Project manager: Erik Furusjö, IVL
  • Assessing positive social impacts – organizing and structuring the data collection (link). Project manager: Elisabeth Ekener, KTH
  • Production of alternative transportation fuels from lignocellulose using process combination (link). Project manager: Anders Holmbom, Lantmännen Agroetanol AB
  • Synthesizing LCA reports on transport fuels (link). Project manager:Ingemar Magnusson, Volvo
  • Electrolysis and electrofuels in the Swedish chemical and biofuel industry: a comparison of costs and climate benefits (link). Project manager: Anna-Karin Jannasch, RISE
  • Update of existing and addition of missing data into the f3 LCI data repository (link). Project manager: Tomas Rydberg, IVL

All projects are scheduled to finish during the fall of 2017 and results will be published on the f3 website when available.

Other posts

Ökad elektrifiering och biodrivmedel krävs för att nå klimatmål

Ny forskning visar att både ökad elektrifiering och reduktionsplikt krävs om man vill minska transportsektorns fossila koldioxidutsläpp och nå politisk…

Read more »

News | 2022-06-22

Flera vägar leder rätt

Sedan 2010 har Energimyndigheten och f3 tillsammans drivit samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Programmet som avslutas under 2022 har finansierat…

Read more »

News | 2022-06-17

Variationer i LCA-ramverk ger olika svar om biodrivmedels miljöpåverkan

Många aktörer använder livscykelanalys (LCA) när de ska fatta beslut grundade på förnybara drivmedels miljöpåverkan. En jämförelse mellan tre ramverk…

Read more »

News | 2022-05-25

Vårens webbinarier om förnybara drivmedel och system

Vilka råvaror kan vi använda för biodrivmedelsproduktion och hur bör de utvinnas? Vad är potentialen för olika nya framställningstekniker eller…

Read more »

News | 2022-01-28

See all news »