During the spring, seven new small f3 projects were granted funding from f3 partners and started their work. The projects are the following:

  • Vehicles and infrastructure for heavy long-haul transports fueled by electricity and hydrogen (link). Project manager: Stefan Grönkvist, KTH
  • Evaluation of biofuel production costs in relation to the new reduction obligation quota system (link). Project manager: Erik Furusjö, IVL
  • Assessing positive social impacts – organizing and structuring the data collection (link). Project manager: Elisabeth Ekener, KTH
  • Production of alternative transportation fuels from lignocellulose using process combination (link). Project manager: Anders Holmbom, Lantmännen Agroetanol AB
  • Synthesizing LCA reports on transport fuels (link). Project manager:Ingemar Magnusson, Volvo
  • Electrolysis and electrofuels in the Swedish chemical and biofuel industry: a comparison of costs and climate benefits (link). Project manager: Anna-Karin Jannasch, RISE
  • Update of existing and addition of missing data into the f3 LCI data repository (link). Project manager: Tomas Rydberg, IVL

All projects are scheduled to finish during the fall of 2017 and results will be published on the f3 website when available.

Other posts

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Read more »

News | 2023-08-28

f3 publicerar fakta om reduktionsplikten

De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd. Den 29 november 2023 ska riksdagen rösta om huruvida reduktionspliktens…

Read more »

News | 2023-11-27

Mer svenska biodrivmedel gynnar hela samhället

En ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel ger Sverige ökad tillväxt och fler gröna jobb, stärkt konkurrenskraft och ökad…

Read more »

News | 2024-03-12

f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning. I det senaste avsnittet medverkade f3:s…

Read more »

News | 2024-04-02

See all news »