During the spring, seven new small f3 projects were granted funding from f3 partners and started their work. The projects are the following:

  • Vehicles and infrastructure for heavy long-haul transports fueled by electricity and hydrogen (link). Project manager: Stefan Grönkvist, KTH
  • Evaluation of biofuel production costs in relation to the new reduction obligation quota system (link). Project manager: Erik Furusjö, IVL
  • Assessing positive social impacts – organizing and structuring the data collection (link). Project manager: Elisabeth Ekener, KTH
  • Production of alternative transportation fuels from lignocellulose using process combination (link). Project manager: Anders Holmbom, Lantmännen Agroetanol AB
  • Synthesizing LCA reports on transport fuels (link). Project manager:Ingemar Magnusson, Volvo
  • Electrolysis and electrofuels in the Swedish chemical and biofuel industry: a comparison of costs and climate benefits (link). Project manager: Anna-Karin Jannasch, RISE
  • Update of existing and addition of missing data into the f3 LCI data repository (link). Project manager: Tomas Rydberg, IVL

All projects are scheduled to finish during the fall of 2017 and results will be published on the f3 website when available.

Other posts

Vätgas är ämnet för det senaste faktabladet

Nu finns ett faktablad om vätgas tillgängligt från f3. Det ger en översikt över användning, produktion och lagring av vätgas,…

Read more »

News | 2021-09-21

Medierapportering spelar roll i systemskiften

Medierapporteringen om fördelarna med elektrifiering av kollektivtrafiken är kraftfull och har potential att påverka beslutsfattare. Det är en av slutsatserna…

Read more »

News | 2021-09-09

Elbilar som ersätter fossilbilar kan ge stora utsläppsminskningar

Förbud mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ger kraftigt minskade koldioxidutsläpp när de ersätts av elbilar. Det visar en ny vetenskaplig…

Read more »

News | 2021-05-31

Åtta rekommendationer till beslutsfattare om biogas

När bussflottan i flera städer elektrifieras kan det påverka användningen av biogas. Den omställningen kan i sin tur påverka exempelvis…

Read more »

News | 2021-05-19

See all news »