Frågestund via skype.

Event details

Start: 2019-12-11, 14:00

End: 2019-12-11, 15:00

Location: Skype

Other posts

Biodrivmedlens roll i klimatomställningen

Webbinarium av Drivkraft Sverige (fd SPBI).

Read more »

14 December

Event | 2020-12-14

Verktyg för lokal biogasutveckling

En timmes webinarium om resultaten från projektet “Nätverk, lokala styrmedel och offentlig upphandling som främjar biogasutveckling”.

Read more »

04 November

Event | 2020-11-04

Hur bidrar elektrifiering och biodrivmedel till klimatneutralitet i transportsektorn?

Webbaserat seminarium samarrangerat av Swedish Electromobility Centre och f3 Centre.

Read more »

06 November

Event | 2020-11-06

Hur når vi en fossilfri transportsektor?

Digitalt seminarium med 2030-sekretariatet och Klimatriksdagen.

Read more »

30 March

Event | 2020-03-30

See all event »