Den 22 november höll samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system sin årliga programkonferens. Samverkansprogrammet strävar efter att länka samman forskning och tillämpning, bland annat genom att framställa underlag som är användbara för beslutsfattare. Genom de presentationer som de 100 deltagarna på konferensen fick ta del av, blev det tydligt att såväl industrin som forskningen har erfarenheter och kunskap som är redo att omsättas i praktiken, och att den i stor utsträckning redan gör det.

(Klicka på talarnas namn för att se deras presentationer.)

Förmiddag med den otåliga industrin

Magnus Pelz från Scania, Lars Peter Lindfors från Neste, Henrik Brodin från Södra och Elisabeth Munck af Rosenschöld från Ikea presenterade under förmiddagssessionen hur deras respektive organisationer arbetar med att ställa om mot fossilfritt.

I efterföljande diskussion ledd av dagens moderator Jakob Lagercrantz nämnde talarna flera gånger att det är nödvändigt att ta affärsmässiga risker, och vara ödmjuk inför att förändring i stor skala tar tid, särskilt som vi helst vill att hållbarhetsambitionen ska genomsyra alla nivåer i en verksamhet. Att en ny idé, strategi eller teknik för förnybart ifrågasätts för att den inte under exakt alla omständigheter ger det bästa resultatet är ett dåligt skäl till att helt förkasta den, menade Henrik Brodin. Alla var överens om att det inte går att vänta på en universallösning.

Eftermiddag med forskningsinriktning och nya idéer

Under konferensdagens eftermiddag fick forskningen sitt fokus genom sex presentationer som tog varsitt avstamp i tidigare genomförda projekt inom samverkansprogrammet. Fredric Bauer och Malin Aldenius, båda från Lunds universitet, visade hur utvecklingen och användningen av förnybara drivmedel kan påverkas av innovationssystem respektive offentlig upphandling.

Serina Ahlgren från RISE och Oskar Englund från Chalmers berörde i varsin presentation hur markresurser kan betraktas och utnyttjas mer hållbart för utvinning av biomassa.

Maria Grahn, Chalmers, pratade om vad som skulle kunna gynna potentialen för produktion av elektrobränslen. Även Erik Furusjö från RISE hade utvärderat förutsättningar så som exempelvis energieffektivitet, investeringsbehov och växthusgasprestanda, för integrerad biodrivmedelsproduktion från skogsråvara.

Eftermiddagssessionen avrundades med ett fartfyllt moment med korta pitchar av idéer till forskningsprojekt, fikamingel och en framåtblickande paneldiskussion med Elisabeth Munck af Rosenschöld från Ikea, entreprenören Lars Stigsson, Ingrid Nohlgren, föreståndare för f3 och ansvarig för samverkansprogrammets kansli, samt Joakim Lundgren från Bio4Energy och LTU.

Arrangörerna önskar rikta ett stort tack till såväl medverkande som deltagare vid konferensen för en mycket lyckad och lärorik dag! Tillgängliga presentationer är länkade från respektive talares namn. Det fullständiga programmet, inklusive en lista över anmälda deltagare, finns här.

Andra inlägg

Stor spännvidd bland de nio nya projekten i samverkansprogrammet

Äntligen kan vi meddela utfallet av vårens utlysning i samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Nio projekt har beviljats finansiering…

Läs mer »

Nyheter | 2019-07-02

Regional biogasutveckling temat på en heldagsworkshop i Stockholm

Den 27 maj anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet och LTU en projektworkshop om regional biogasutveckling inom ramen för samverkansprogramprojektet Nätverk, lokala…

Läs mer »

Nyheter | 2019-06-26

Ekonomin vid rodret när sjöfartsbranschen väljer drivmedel

När ekonomiska, miljömässiga, sociala och tekniska aspekter på val av alternativa drivmedel inom sjöfarten undersöktes inom samverkansprogramprojektet Utsikt för…

Läs mer »

Nyheter | 2019-05-23

Biodrivmedelssystemets effekter på sysselsättningen i relaterade branscher behandlas i ny rapport

Vilka samhällsekonomiska effekter har biodrivmedelsproduktionssystem? Hur mäts värden som inte enbart och direkt har att göra med koldioxidreduktioner?Samverkansprogramprojektet Miljömässiga och…

Läs mer »

Nyheter | 2019-03-01

Se alla nyheter »