Om projektet

Kommuner och landsting kan som användare och utförare av transporttjänster spela en viktig roll för att stödja biogasutvecklingen. Dessa aktörer kan påverka hinder och incitament längs värdekedjan för lokalt producerade drivmedel, till exempel genom så kallad grön offentlig upphandling. Kommunen och landstinget kan också spela en aktiv i roll aktörsnätverk som för samman olika intressenter.

Etablerandet av starka aktörsnätverk är betydelsefullt för framväxten av biogassystem, som förutsätter att heterogena aktörer med kompletterande kompetenser och resurser samarbetar. Projektet syftar till att ta fram beslutsunderlag för utformning av styrmedel och upphandling på lokal nivå samt rekommendationer för kommuner i deras roll som nätverksledare. Projektet utförs genom tre fallstudier: Luleå, Gotland och Göteborg, som representerar olika regionala förutsättningar.

Till projektet knyts en referensgrupp bestående av medlemmar från Luleå kommun, Västra Götalandsregionen, Region Gotland, Fyrbodals kommunalförbund, Energigas Sverige, Biogas Öst, Dalsland Miljö- och energiförbund, Energikontoret Sydost, E.on Energilösningar, Lunds universitet, IVL och ett aktivt nätverk bestående av ett stort antal drivande kommuner kallat ”Miljö och Hälsa i Upphandling”.

Fakta

Projektledare
Tomas Lönnqvist, IVL

Kontakt
tomas.lonnqvist@ivl.se

Deltagare
Julia Hansson, Anders Hjort och Sven-Olof Ryding, IVL // Robert Lundmark och Patrik Söderholm, Bio4Energy (LTU)

Tidplan
September 2018 - december 2019

Total projektkostnad
1 600 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, IVL, Bio4Energy (LTU), Luleå kommun, Dalsland miljö- och energiförbund, Energigas Sverige AB, Biogas Öst AB, Energikontor Sydost AB, Västra Götalands läns landsting, Region Gotland och Fyrbodals kommunalförbund.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
46979-1