Diversification of forest industry activities into transport fuels is important for Swedish climate and energy policy goal achievement, and biofuel proponents also claim that it is important for Swedish forest industry competitiveness. There is significant ongoing research effort on biofuels for road transport and extensive experimentation on several technical platforms has been conducted. These different platforms each inter-relate in different ways with the forest sector and transportation fuel processing/value-adding industries. As of 2016, it remains unclear how many of these will emerge from niche applications or experimentation into the market mainstream.

Decisions regarding which particular forest-derived transport biofuels to pursue, and how best to pursue them, are complex and are influenced by many factors. This project has examined systemic constraints and drivers for expansion of forest-derived transport biofuels in Sweden. Through literature reviews, interviews and web-surveys, the project has delivered updated and more nuanced understanding of the positions/views of potential and existing 1st and 2nd generation transportation biofuel producers regarding areas of synergy or competition for resources or political support, key strategies for leading actors in forest, fuel and petrochemical sectors, and general ‘viability perceptions’ for leading fuel-engine systems/pathways.

The study has been conducted within the collaborative research program Renewable transportation fuels and systems and performed by f3 partners Lund University, KTH and IVL. It provides an improved knowledge for decision-making to policy makers, industry and researchers regarding areas where policy is a help/hinder to desired progress, the structural function of important drivers and barriers, and about differences between strategies in the field and commonly held scientific beliefs.

Read more and access the publications from the project here.

Andra inlägg

Ambitionerna för reduktionsplikten får inte sänkas

Reduktionspliktens framtid har sedan valet i september varit ett hett politiskt diskussionsämne. Regeringspartierna och SD vill alla sänka reduktionsplikten, men…

Läs mer »

Nyheter | 2023-04-26

Satsningar på biodrivmedel försvåras av politisk osäkerhet

Industrins planer, beslut och investeringsvilja om en utökad biodrivmedelsproduktion påverkas i hög grad av hur säker man är på att…

Läs mer »

Nyheter | 2023-10-12

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Läs mer »

Nyheter | 2023-11-16

Här är prislistan för växthusgasreduktion med olika förnybara drivmedel

Sedan den svenska reduktionsplikten infördes 2018 för att reducera transportsektorns utsläpp av växthusgaser har den ställt successivt hårdare krav på…

Läs mer »

Nyheter | 2023-12-18

Se alla nyheter »