As a result from the first call for projects within the cooperation program between f3 and the Swedish Energy Agency, the following nine projects were approved for funding. Please note that the titles are preliminary and that more information on each project will follow as they start up during the fall.

Methane as vehicle fuel – a gate-to-wheel studyParticipants: Lund University, Luleå Technical University (LTU), AB Volvo, Scania AB, Göteborg Energi AB, and E.ON Sverige AB.Enabling the transition to a bio-economy: Innovation system dynamics and policyParticipants: Lund University and SP Technical Research Institute of Sweden.Public procurement as a policy instrument to support the diffusion and use of renewable transport fuelsParticipants: Lund University and Linköping UniversityExamining systemic constraints and drivers for production of forest-derived transport biofuelsParticipants: Lund University, KTH Royal Institute of Technology, IVL Swedish Environmental Research InstituteOptimal localization of biofuel production in Sweden, part 3 – Agriculture-based biofuels and benefits for societyParticipants: Chalmers, Lund University, Bio4Energy/LTU, Linköping University, SP, Innventia, Perstorp, E:ON, Chemrec, and Sekab.Integrated assessment of vehicle fuels with sustainability LCA – social and environmental impacts in a life cycleperspectiveParticipants: KTH, IVL, and Lund University.The role of electrofuels: a cost-effective solution for future transport?Participants: Chalmers and IVL.Fresh and stored crops – a new way to organize all-year substrate supply for a biogas plantParticipants: SLU Swedish University of Agricultural Sciences, SP/JTI (Swedish Intsitute for Agricultural and Environmental Engineering), and SBI JordbergaBiogas from agricultural wastes and residues – where and how much?Participants: Chalmers, Lund University, and SP. 

Andra inlägg

Visualiseringar för ökad förståelse för transportomställningen

Vad är den centrala okunskapen när det gäller omställningen av transportsektorn till fossilfrihet? Vad känner politiker och allmänhet generellt inte…

Läs mer »

Nyheter | 2019-05-15

Helhetssyn på skogsbaserad värdekedja viktigt för att förstå konkurrensvillkor för biodrivmedel

Vad blir resultatet av en jämförelse av livscykelkostnader för skogsbaserade drivmedel för användning i olika transportsegment i vägtrafiken å ena…

Läs mer »

Nyheter | 2019-05-07

Att välja metod eller välja resultat

Redan 2016 presenterades resultat från projektet Metodvalets inverkan på klimatpåverkansbedömning av biodrivmedel och annan skogsråvaruanvändning. Sedan dess har resultaten lyfts…

Läs mer »

Nyheter | 2018-08-07

Ökad hållbarhet i komplexa bioenergisystem genom parallell utveckling av utvärderingsmetodik och styrmedel

Bioenergiutvecklingen har skapat en omfattande debatt, både i och utanför forskarsamhället. Gemensamma utgångspunkter i diskussioner om bioenergi och biodrivmedelsproduktion kan…

Läs mer »

Nyheter | 2018-06-19

Se alla nyheter »