Förnybara drivmedel och system 2018-2021

[title]

Förnybara drivmedel och system 2018-2021

Forskningsprogrammet Förnybara drivmedel och system är ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, f3.

Den första programperioden pågick mellan 2014-2017. Beslut om en ny fyraårig programperiod, 2018-2021, togs av Energimyndigheten under hösten 2017.

Klimatfrågan, miljöengagemang och ökande oljepriser har varit drivkrafter för det allt större intresset för förnybara drivmedel under den senaste 20-årsperioden i Sverige och omvärlden. Men det finns ett stort antal alternativa förnybara drivmedel till transportsektorn och varje drivmedel kan produceras ett flertal olika sätt. Olika förutsättningar vilka medför olika prestanda när det gäller till exempel energieffektivitet, växthusgasutsläpp och kostnader. Utvecklingen av styrmedel, diskussioner kring hållbarhetskriterier och nyttan ur miljösynpunkt samt att vissa alternativ har ifrågasatts kraftigt har inneburit en hög osäkerhets- och risknivå för såväl myndigheter, politiska instanser och industri.

Syftet med forskningsprogrammet Förnybara drivmedel och system är att bidra med analyser som kan ligga till grund för vetenskapligt underbyggt beslutsstöd och ökad systemförståelse hos politiker, myndigheter, industri och andra organisationer gällande hur utvecklingen och användningen av hållbara förnybara drivmedel kan bidra till förverkligandet av Sveriges mål för transportsektorn på en reduktion av koldioxidutsläppen med 70% till år 2030 jämfört med år 2010, och på längre sikt en fossilfri transportsektor.

Information om programmet finns i menyn till vänster, samt på Energimyndighetens hemsida.